Legislaţie

Legea nr. 188/1999 republicată

Lege privind Statutul funcționarilor publici

 

Legea nr. 286/2009 cu modificările ulterioare

Codul Penal, art 109-110

 

Legea nr. 544/2001

Lege privind liberul acces la informatiile de interes public

 

Legea nr. 349/2002

Legea pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

Legea nr. 95/2006 republicată

Lege privind reforma în domeniul sănătății

 

Legea nr. 296/2002 cu modificările ulterioare

Lege privind acordarea asistentei medicale in Romania cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătăți

 

Ordin Administrației Publice 916/2006

Ordin privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nozocomiale în unitățile sanitare

 

Ordinul Administrației Publice nr. 914/2006

Ordin pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare

 

Ordinul Administrației Publice nr. 154/2003

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 296/2002 privind acordarea asistentei medicale in Romania cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care Romania este parte

Ordinul Administrației Publice nr. 145/2015

Ordin pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor consiliului de etică ce funcționează în cadrul spitalelor

Legea nr. 487/2002 republicată

Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice

Legea nr. 46/2003

Legea drepturilor pacientului

Legea nr. 221/2010 cu modificările ulterioare

Lege pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26 septembrie 2007

Rezoluția Comitetului de Miniștri ai Consiliului Europei nr. 2/1983

Lege privind protecția juridică a persoanelor atinse de tulburări mintale

Rezoluția nr. 818/1977 a Parlamentului European

Lege privind drepturile bolnavilor mintal