Spitalul de Psihiatrie Gataia,  in vederea prestarii serviciilor medicale, colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date conform Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Notificare.

                    Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre Spitalul de Psihiatrie Gataia  in activitatea de furnizare a serviciilor medicale:

Date personale de identificare(nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, telefon, e-mail, CNP, nationalitate, semnatura olografa). Datele sunt necesare pentru incheierea in mod valabil a documentatiei aferente serviciilor medicale prestate.

 1. Date cu caracter personal privind statutul persoanei(pensionar, salariat etc.). Datele sunt colectate pentru identificarea calitatii de asigurat si chestionarul intern de satisfactie a pacientului.
 2. Date cu caracter personal privind sanatatea cuprinse in Foaia de Observatie Clinica Generala (date privind starea de sanatate fizica și psihica sau afectiunile medicale declarate si care rezulta din analizele medicale efectuate) sunt colectate in derularea actului medical (antecedente medicale personale si heredocolaterale).
 3. Informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice(inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate in incinta Spitalului  de Psihiatrie Gataia  ). Datele sunt necesare in vederea asigurarii pazei si protectiei in locatiile spitalului, a imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea organelelor abilitate, precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor online utilizate de Spitalul de Psihiatrie Gataia  ).

 

                     Scopul in care  datele personale sunt utilizate 

Spitalul de Psihiatrie Gataia  colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

 • prestarea serviciilor medicale;
 • raportarea serviciilor medicale catre CJAS / MS/ ANMCS
 • raportari interne;
 • efectuarea de analize statistice;
 • asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere audio-video);
 • inregistrarea contabila;

 

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, din domeniul sanatatii, autoritati de protectie a consumatorilor precum si cele din domeniul asigurarilor, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata internarii, precum si ulterior, conform termenelor legale de pastrare a categoriilor de informatii furnizate.

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca Spitalul de Psihiatrie Gataia  prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.

(2) Dreptul la rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.

(3) Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.

(4) Dreptul de a va retrage consimtamantul

Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

(5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

(6) Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.

(7) Dreptul la opozitie

Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.

Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

(9) Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor

 (10) Dreptul de a va adresa justitiei

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta Notificare sau in legatura cu utilizarea de catre Spitalul de Psihiatrie Gataia  a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand  numele dumneavoastra, adresa postala sau de e-mail (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii.

Ne puteti contacta:

 • prin e-mail – la adresa: gdpr@spitalgataia.ro;
 • personal – la sediul spitalului;
 • printr-o cerere transmisa prin posta
 • telefonic – la numarul 0256/410048.

Persoanele responsabile de prelucrarea datelor cu caracter personal

Incepand cu data de 26.07.2018, persoanele responsabile cu prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Spitalului de Psihiatrie sunt:

 • pe parte medicala – Popa Olivera – Biroul RUNOS
 • pentru celelalte categorii – Dr. Constantinescu Alexandra – Medic specialist psihiatrie

Persoanele desemnate vor raspunde de utilizarea si prelucrarea dadelor, conform Planului de masuri tehnice si organizatorice pentru protejarea datelor si arhivarea datelor cu caracter personal

Prezenta  Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web a spitalului www.spitalgataia .ro  – sectiunea „Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal“.