Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, cu modificarile si completarile ulterioare; conform adresei Nr.  30.111/29.08.2019  puteti descarca si vizualiza macheta serviciilor medicale curente.