Externarea pacientului poate surveni în următoarele circumstanțe:

 • externare la recomandarea medicului curant,
 • externare la cerere,
 • externare în condițiile părăsirii unității medicale, fără avizul medicului,
 • externare prin transfer interspitalicesc,
 • externare în urma unui deces.

 

La externare pacientul are obligativitatea respectării indicațiilor de tratament/regim și beneficiază de următoarele servicii:

 • bilet de ieșire din spital/scrisoare medicală, în care va fi menționat diagnosticul pricipal și diagnosticele secundare, acolo unde este cazul, tabloul clinic care a  impus internarea , evoluția acestuia sub tratament, tratamentul urmat în spital și recomandările la externare. Obligatoriu, pentru a fi luate în evidență medicală, pacientul va prezenta documentele de externare la medicul de familie și medicilor de specialitate în ambulatoriul cărora se află în dispensarizare.  
 • conform reglementărilor în vigoare, rețeta medicală compensată/gratuită pentru medicamentele recomandate a fi continuate în tratamentul ambulatoriu (compensată/gratuită doar dacă persoana este asigurată;)
 • concediu medical, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în baza adeverinței de la angajator (după caz)
 • schema/planul de tratament,
 • recomandări privind conduita terapeutică de urmat, respectiv eventualele investigații medicale suplimentare care trebuiesc efectuate, regim igieno-dietetic.
 • referat/certificat medical către serviiciile de expertiză (după caz).
 • adeverința medicală (după caz)

Predarea documentelor la externare se face până la ora 14:00 a fiecărei zile lucratoare.

 

Pacientul are obligativitatea de a achita contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata, în condițiile stabilite prin contractul-cadru (Casa Natională de Asigurări de Sănătate).